AL-Nobel është i profilizuar në fushën e tregëtimit, montimit të materialeve të sistemeve ngrohje- ftohje dhe paneleve diellore.