Kompania eshte certifikuar sipas standarteve ndërkombëtare për produktet e saj.