– Radiator panel kompakt dhe valvula të karakterizuara nga një projektim modern, me rendiment maksimal dhe zhvillim të një teknologjie të larta.
– Radiatorët dërgohen të ambalazhuar me paketim të fortë kartoni dhe janë të mbështjellë me qese, e cila ka bulëza ajri.
– Mbështjellëse me fletë çeliku me trashësi 1.2 mm, rezistente ndaj korrozionit (Zn fosfatizuar), me lyerje kryesore katodike dhe veshje elektrostatike prej materiali pluhur (RAL 9010).
– Presioni i testimit 13 bar, presioni maksimal i punës 10 bar, temperatura maksimale e punës 130º C, lidhjet 1/2 “.
– Kapaciteti ngrohës i përcaktuar në përputhje me EN 442.
– Periudha e garancisë 10 vjet.
– Transporti i radiatorëve është pjesë përbërëse e furnizuesit.

Overview
Downloads