atmoMAG XZ

Kaldajë gazi për ngrohjen e ujit, në mënyrë të menjëhershme me lidhje në oxhak

  • Kaldajë për ngrohjen e ujin në mënyre të menjëhershme, me ndezje automatike.
  • Modul ndezje OPTI-MOD për pajisje nga 19 deri në 24 kW.
  • Komplet hidraulik prej bronxi.
  • SUPRAL® veshje mbrojtëse për shkëmbyesin e nxehtësisë kundër korrozionit.
  • Temperatura e ujit.
  • Sensor i tymit të gazrave
Overview
Model Fuqia nominale(kW)   Prodhimtariangrohtë

(∆T 25 K,

l/min)

Presioni minimali punës së

ujit (∆T 50K)

Lartësi/ gjerësi/ thellësi, mm Pesha, kg Lloji igazit Nr. serie    
Njësi ngrohëse për ujin në mënyrë të menjëhershme, me lidhje në oxhak
MAG mini11-0/0 XZ H 7,7-19,2 4,4-11,0 0,12 580/310/243 12,0 H 311296
MAG mini11-0/0 XZ B 7,7-19,2 4,4-11,0 0,12 580/310/243 12,0 PB 311297
MAG14-0/0 XZ H 9,8-24,4 4,6-14,0 0,15 680/350/268 12,0 H 311379
MAG14-0/0 XZ B 9,8-24,4 4,6-14,0 0,15 680/350/268 12,0 PB 311380
Model Numër serie
atmoMAG mini 11-0/0 XZ H 311815
atmoMAG 14-0/0 XZ H 311819
Downloads