atmoMAG XI, atmoMAG GX

Kaldaja gazi për ngrohje të menjëhershme të ujit, me lidhje në oxhak

  • Kaldajë gazi për ngrohjen e ujit, me injektor, pa bateri dhe pa shkëndijë (atmoMAG GX).
  • Kaldajë me gaz për ngrohjen e ujit me bateri injektimi (atmoMAG XI).
  • Modul për ndezje OPTI-MOD.
  • Komplet hidraulik prej bronxi.
  • SUPRAL® veshje mbrojtëse për shkëmbyesin e nxehtësisë kundër korrozionit.
  • Temperatura e ujit.
  • Sensor i tymit të gazrave
Overview
Model Fuqianominale

(kW)

Prodhimtaria e ujit tëngrohtë

(∆T 25 K,

l/min)

Presioni minimal i punës së ujit (∆T 50K) Gjatësi/gjerësi/

thellësi, mm

Peshakg Lloji igazit Nr. serie    
Kaldajë gazi për ngrohjen e ujin në mënyrë të menjëhershme, me lidhje në oxhak
MAG 11-0/0 XI H 7,7-19,2 4,0-11,0 0,15 680/350/268 12,0 H 311598
MAG 14-0/0 XI H 9,8-24,4 5,9-14,0 14,0 680/350/268 14,0 H 311599
Kaldajë gazi për ngrohjen e ujin në mënyrë të menjëhershme, me lidhje në oxhak
MAG14-0/0GXH* 9,8-24,4 5,9-14,0 0,40 680/350/268 14,0 H 311527
Model Numër serie Çmimi (€) (pa TVSH)
atmoMAG 11-0/0 XI H 311816 196,00
atmoMAG 14-0/0 XI/GX H 311820 200,00
Downloads