ecoTEC plus 11 deri 35 kW

Kaldaja murale me kondensim, seria plus

– Një gjeneratë e re e njësive me kondensim, performancë e lartë.

– Rendiment standard: 98% (Hs) / 109% (Hi).

– Këmbyesit e nxehtësisë, material çelik inoksi.

– Fusha e rregullimit: 20% deri në 100%.

– Funksioni “ELGA”: kontrolli automatik i procesit të djegies.

– Ekran i madh LCD i ndriçuar me sistemin e tekstit “DIA”.

– Pompë qarkulluese me rendiment të lartë (Klasa e energjisë A).

– Teknologji me mikroprocesor, i kompletuar me sistemin e sigurisë

së funksionimit.

– Mbrojtje ndaj ngrirjes dhe presionit të lartë/të ulët në sistem.

– Këmbyes nxehtësie sekondar me 19 pjesë (VUW).

– Kodi i pajisjes së funksionimit “VUW”- me fillim të butë.

– Derë e përparme, panel kontrolli.

– Modeli i ri i panelit të kontrollit

– Paneli elektronik eBUS, lidhje e lehtë me komponentët e jashtëm.

– Mundësi e kombinimit të pajisjeve “VUW”, me depozitën actosSTOP VIH

CL 20 S.

Overview
Model Kapacitetinominal termik e P, kW

në 50/30 °C

Kapaciteti maksimaltermike në PTV, kW Peshanë kg Nr. serie    
ecoTEC plus –  kaldajë (vetëm ngrohje)
VU INT I 116/5-5 3,3-11,6 16,0 33,0 0010011732
VU INT I 206/5-5 4,2-21,2 24,0 33,0 0010011729
VU INT I 256/5-5 5,7-26,5 30,0 34,5 0010011731
VU INT I 306/5-5 6,4-31,8 34,0 36,9 0010011733
VU INT I 356/5-5 7,1-37,1 38,0 39,2 0010011725
Model Kapacitetinominal termik e P, kW

në 50/30 °C

Kapaciteti maksimaltermike në PTV, kW Peshanë kg Nr. serie    
ecoTEC plus  kombi ( ngrohje dhe ujë të nxehtë )
VUW INT I 206/5-5 4,2-21,2 24,0 / 11,5 35,0 0010011720
VUW INT I 256/5-5 5,7-26,5 30,0 / 14,4 36,3 0010011722
VUW INT I 306/5-5 6,4-31,8 34,0 / 16,3 38,6 0010011724
Downloads