ecoTEC plus nga 46 kW deri në 65 kW

Kaldaja murale me kondensim, seria plus

–  Kaldajat janë të projektuara për ngrohje dhe është e mundur të

kombinohen për prodhimin e ujit të ngrohtë (pas ndarësit hidraulik).

–  Teknologji kondensimi me rendiment të lartë.

–  Këmbyes nxehtësie të ndërtuar me material çelik inoksi.

–  Kaldajë me rregullim automatik

–  Ekran LCD me ndriçim të lartë, me sistemin informacionit dixhital analitik “DIA”.

–  Pompë qarkulluese me shpejtësi të ndryshueshme (Inverter).

–  Teknologji me mikroprocesor me kontroll të kompletuar për sigurinë e punës së pajisjes.

–  Rregullim elektronik i ngarkesës së pjesshme.

–  Disponueshmeria e lidhjes në seri e pajisjeve nëpërmjet aksesorëve  origjinalë të shkarkimit të gazrave.

Overview
Model Kapacitetinominal termik, kW

(40/30 °C)

Kapaciteti maksimaltermik, kW Peshanë kg Lartësi/gjerësi/ thellësi, mm Nr. serie    
ecoTEC plus,  kaldajë murale me kondesim (vetëm ngrohje)
VU INT 466/4-5 13,3-47,7 44.1 75 800/480/450 0010004150
VU INT 656/4-5 13,7-69,6 63.7 75 800/480/472 0010004151
Shënim:Pajisja ecoTEC plus VU INT 466 / 4-5, e cila në versionin bazë punon me gaz natyral (G20 H), është e mundur që të përdoret dhe me gazin e lëngshëm (propan G31).

Pajisja ecoTEC VU INT 656 / 4-5 nuk është projektuar për të punuar me gaz të lëngshëm.

Shënim:–  Në pajisjet VU 466 nevojitet të porositen valvula shërbimi shtesë për sistemin e dërgimit/rikthimit, enë zgjerimi dhe ndarës hidraulik (WH 40).

–  Në pajisjet VU 656 nevojitet të porositen valvula shërbimi shtesë për sistemin e dërgimit/rikthimit, enë zgjerimi dhe ndarës hidraulik (WH 95).

–  Lidhjet e dërgimit/rikthimit dhe ngrohja indirekte në pajisjet VU 466/656, është bërë pas ndarësit hidraulik.

Downloads