atmoVIT VK INT

Ngrohje qendrore me kaldajë teke me gaz

Artikuj prej materiali gize të cilët sigurojnë jetëgjatësi.

Ndezje elektrike e kaldajës.

Mundësi kombinimesh me depozita nga Vaillant,me kapacitet nga 120 l deri në 500 l.

Panel kontrolli dhe programim të njësisë murale.

Sistem prizash Pro E, për lidhjet elektrike të menjëhershme.

Funksionim dhe shërbim optimal, falë informacionit elektro-analitik të sistemit “DIA”.

Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë, falë punës së ngadaltë të të gjithë komponentëve përbërës

Overview

 

Model Fuqia termike në dalje, kW(80/60ºC) Fuqia termike në hyrjekW

(80/60ºC)

Normat e shfrytëzimit% Gjatësi/ Gjerësi/thellësimm Pesha në kg Nr. serie    
atmoVIT VK INT, kaldajë me një fazë për sistem ngrohje qendrore,  me lidhje në oxhak
atmoVIT VKINT 164/1-5 16,9 18,7 91,5 850/520/600 82 309226
atmoVIT VKINT 254/1-5  25,0 27,5 91,5 850/520/600 102 309227
atmoVIT VKINT 324/1-5 31,5 34,8 91,5 850/585/600 122 309228
atmoVIT VKINT 414/1-5 41,0 45,0 91,5 850/585/625 142 309229
atmoVIT VKINT 484/1-5  48,9 53,8 91,5 850/720/625 162 309230
atmoVIT VKINT 564/1-5  56,0 61,5 91,5 850/820/625 182 309231
  Modifikime të Hnë PB –  për atmoVIT VK INT me nr. serie 202906 (7 hundëza-D 1,55), 1 copë–  modifikime të punës së kaldajës atmoCRAFT ku gazi i lëngshëm llogaritet më vete. Për çmimin është e nevojshme të kontaktoni Vaillant Ltd.
Downloads