atmoCRAFT VKM

Kaldajë gazi me dy faza për sisteme ngrohje qendrore, me rendiment te lartë

  • Artikuj prej materiali gize të cilët sigurojnë jetëgjatësi.
  • Ndezje elektrike e kaldajës
  • Mundësi kombinimesh me depozita nga Vaillant,  me kapacitet nga 120 l deri në500 l.
  • Emetim të ulët (NOx
  • Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë, falë punës së ngadaltë të gjithë komponentëve përbërës.
  • Djegës  me  dy  faza i cili hynë sekuencialisht (rrit rendimentin e punës).
  • Panel kontrolli dhe programim të njësisë murale.
  • Sistem prizash Pro E, për lidhjet elektrike të menjëhershme.
  • Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë, falë punës së ngadaltë të gjithë komponentëve përbërës.
Overview
Model Fuqia termike nëdalje, kW

(80/60ºC)

Fuqia termikenë hyrje kW

(80/60ºC)

Norma e shfrytëzimit %(në 75/60° C) Gjatësi/Gjerësi/thellësi

mm

Pesha kg Nr. serie    
atmoCRAFT VKM, kaldajë qëndrore me dy faza, me rendiment të lartë të lidhur me oxhak (dy kaldaja të lidhura në seridhe kolektor të shkarkimit të gazrave)
atmoCRAFTVKM

1304/9

130,0 141,4 92,5 1950/1830/960 634 301944
atmoCRAFTVKM

1504/9

150,0 163,0 92,5 1950/1990/960 686 301945
atmoCRAFTVKM 1704/9 170,0 184,8 92,5 1950/2070/960 738 301946
atmoCRAFTVKM

2104/9

210,0 228,0 92,5 1986/2470/960 842 301947
atmoCRAFTVKM

2304/9

230,0 250,0 92,5 1986/2550/960 894 301948
atmoCRAFTVKM

2604/9

260,0 282,6 92,5 2026/3030/960 998 301949
atmoCRAFTVKM

3004/9

300,0 326,0 92,5 2026/3190/960 1100 301950
atmoCRAFTVKM

3304/9

330,0 358,6 92,5 2026/3510/1012 1202 301951
Modifikimenë H në PB – Për atmoCRAFT VKM 1304/9…VKM 3304/9 me nr. serie 178824, 2 copë– Për modifikime të punës së gazit të lëngshëm për kaldajat atmoCRAFT, llogariten më vete. Për çmimin, kontaktoni Vaillant Ltd.
Downloads