DPK

Të dhëna teknike
•Shkalla e rrjedhjes: max. 155 m3 / h
•Udhëheqës: max. 51 m
•Temp Liquid .: 0-40 ° C
•Instalimi thellësi: max. 25 m.
Aplikime
• Gropat e ndertimit nëntokësore
• Gropa Industriale
• Gropa të shiut.
Karakteristikat dhe përfitimet
• Aftësitë per presion te larte
• Instalimi fleksibil