Sololift + PWC3

Të dhëna teknike
•Prurja max: 1.8 l/s (6.5 m3 /h),
•Lartesia max: 10 m
•Temp Likuid: 40 ° C
•Hyrja diam: DN 100/3×40
•Dalja diam: DN 25/28/32
Aplikime
• WC per largimin e ujrave te zeza (leter/fekale)
• Integrim të lehtë në mur
• Ujrat e makinave larese
• Ujrat e dusheve dhe lavamaneve
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Mbrojtje termike
• Nivel i ulet i zhurmes
• Sherbim i thjeshte
• Lidhje e lehte me pajisjet