Sololift 2

Të dhëna teknike
•Prurja max: 4.3 l/s (15.5 m3 /h),
•Lartesia max: 9 m
•Temp Likuid: 75 ° C
•Hyrja diam: DN 32-50
•Dalja diam: DN 22-40
Aplikime
• Per largimin e ujrave te bardha
• Integrim të lehtë në mur
• Ujrat e makinave larese
• Ujrat e dusheve dhe lavamaneve
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Mbrojtje termike
• Nivel i ulet i zhurmes
• Sherbim i thjeshte
• Lidhje e lehte me pajisjet