CRE (INVERTER)

Pomp CRE  (Inverter)

Të dhëna teknike
• Prurja max: 180 m3 / h
• Lartesia max: 250 m
• Temp Likuid: -40 deri 180 ° C
• Presion max: 33 bar.
Aplikime
• Sistemet larëse
• Sistemet e furnizimit me uje
• Sistemet e furnizimit me ujë
• Sistemet e trajtimit të ujit
• Sistemet zjarrfikëse
• Impiante industriale
• Sistemet e ushqimit te kaldajave.
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Besueshmëria e lartë
• Efikasitet të lartë
• Shërbim i lehte
• Hapësirë për të shpëtuar
•  Presioni i vazhdueshëm
• Kursimi i energjisë (Inverter)
• Caktimi i presionit te punes (tarim)
• Aplikimi i monitorimit
Opsionet
• Kontroll i performances me ane Wireless , R100