climaVAIR pro VAI 3

Njësitë e ajrit të kondicionuar me rregullim të shpejtësisë “inverter”

– Komfort i lartë dhe kursim energjie, falë teknologjisë inverter DC.
– Efiçensë e lartë energjitike A/A+/A++, në përputhje me normat e reja.
Europiane ErP 2014.
– Jonizues i integruar për të përmirësuar cilësinë e ajrit.
– Filtër standard poliester për pluhurin dhe filtër antibakterial.
– Stil unik në dizenjo me ekran të integruar LED.
Me programim të ajrit të kondicionuar
– Funksioni “gjumë”: rregullim automatik i temperaturës së dhomës në
përputhje me temperaturën më të ulët të trupit të njeriut.
– Funksioni ndezjeje e ngrohtë: parandalon nisjen e ventilatorit të
brendshëm derisa avulluesi të jetë i ngrohur (në funksionin e ngrohjes).
– Mundësi për të fikur monitorin në pajisjen e brendshme (gjatë natës).
– Funksion risetimi automatik: në rast se ndërpritet energjia elektrike, në kondicioner
është aktiv një funksion i vendosjes së tij në punë, me riardhjen e energjisë
kondicioneri të riaktivizohet.
– Funksioni i mbrojtjes nga ngrirja: nëse në regjimin e ngrohjes
në këmbyesin e nxehtësisë së njësisë së jashtme do të kemi formim të
akullit, pajisjet elektronike e zbulojnë këtë dhe nisin procesin e shkrirjes.
– Intervali i temperaturës së funksionimit të sistemit mono:
– ftohje: -7 °C deri në +45 °C (me temperaturën min. të dhomës 16 °C)
– ngrohje: -7 °C deri në +24 °C (me temperaturën max. të dhomës 30 °C)
– Intervali i temperaturës së funksionimit të sistemit multi:
– ftohje: 0 °C deri në +45 °C (me temperaturën min. të dhomës 16 °C)
– ngrohje: -10 °C deri në +24 °C (me temperaturën max. të dhomës 30 °C)

Overview

Downloads