Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 2.250
 • Kontrolli i paneleve diellore me sensor të depozitës dhe të pasqyrës.
 • Panel me dy pasqyra të sheshta me absorbues me serpentinë dhe një strukturë të sigurtë prej xhami auroTHERM klasike VFK 135 VD.
 • Depozitë e ujit të ngrohtë Sanitar, bivalente.
 • Dimensionim i depozitës dhe pasqyrave të sistemit të paneleve diellore.
 • Pompa e paneleve diellore.
 • Instalimi i pasqyrave në çati, Montim vertikal, ngjitur me njëra-tjetrën.
 • Ngrohje nëpërmjet instalimit të ngrohësve elektrik, kaldajë me gaz e kombinuar me etiketënVUW, ose me VED E ekskluziv, ngrohje të menjëhershme të ujit.
 • Valvul sigurie për panelet diellore.
 • Sistem shkarkimi “drain back” pa enë zgjerimi dhe pa valvul ajërnxjerrëse
 • Ujë i zbutur plus agjent antingrirës.
 • Instalim të pasqyrave diellore në çati të pjerrëta, montim vertikal, ngjitur me njëra-tjetrën. Rezistencë elektrike e integruar 2,7 kW.
Overview

Depozitë 250 litra njëvalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati Sistem auroSTEP plus 2.250 E VF, me rënie presioni 8,5 m instalim të pasqyrave në çati

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. serie
VEH SN 250/3 i Depozitë diellore monovalente 250 litra 0010010447
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
Kompleti i lidhjes hidraulike të dy pasqyrave, sensori i pasqyrave 0020143733
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë 0020092558
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë 0020092558
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë 0020137774
Total:
Aksesorë të kërkuar Aksesorët e mundshëm:1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x) 1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2. Opsioni a) dhe b) 2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

a) Tabelat për vendosjen e peshave për sigurinë e skeletit, nr. serie 0020137768 (3x) 3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

b) Vida për fiksimin e skeletit, nr. serie 0020092558 (3x) 4. Pompë qarkullimi opsionale për sistemin diellor, 12 metra

nr. serie 002084946

Legjenda:

 • (1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Shënim:

 • Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
 • Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 8.5m
 • Gjatësia maksimale horizontale: 10m
 • Pjerrësia minimale horizontale: 4%
 • Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m

Depozitë 250 litra monovalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati Sistem auroSTEP plus 2.250 E VF, me rënie presioni 8,5m instalim të pasqyrave në çati

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. serie
VEH SN 250/3 i Depozitë diellore monovalente 250 litra 0010010447
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
Kompleti i lidhjes hidraulike të dy pasqyrave, sensori i pasqyrave 0020143733
Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët 0020059899
Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët 0020059899
Total:
Aksesor të kërkuar Aksesorët e mundshëm:

1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x) 1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2. Skelet, varet nga lloji i çatisë (2x) 2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

4. Pompë qarkullimi opsionale për sistemin diellor 12 ma , nr. serie 002084946

Legjenda:

 • (1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Shënim:

 • Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
 • Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 8.5m
 • Gjatësia maksimale horizontale: 10m
 • Pjerrësia minimale horizontale: 4%
 • Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
Downloads