Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 3.350

Me depozitë bivalente të ujit të ngrohtë sanitar

 • Kontrolli i paneleve diellore me sensor të depozitës dhe të pasqyrës.
 • Panele me tri pasqyra auroTHERM klasike VFK 135 VD, me absorbues, me serpentinë dhe me një strukturë sigurie prej xhami.
 • Depozitë e ujit të ngrohtë Sanitar, bivalente.
 • Dimensionim i depozitës dhe pasqyrave të sistemit të paneleve diellore.
 • Pompa e paneleve diellore.
 • Ngrohje shtesë me kaldajë murale me gaz, të pajisjes “VU”, atmoVIT.
 • Valvul sigurie për panelet diellore.
 • Sistem shkarkimi “drain back” pa enë zgjerimi dhe pa valvul ajërnxjerrëse
 • Ujë i zbutur plus agjent antingrirës.
 • Instalim të pasqyrave diellore në çati të pjerrëta, montim vertikal, përkrah njëra-tjetrës.
Overview

Depozitë 390 litra njëvalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati

Sistemi auroSTEP plus 3.350 P VF, me rënie presioni 12 m, instalim të pasqyrave në çati

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. serie    
VIH SN 350/3 iP Depozitë diellore bivalente 390 litra 0010010445
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
Komplet aksesorësh hidraulik për të lidhur tri pasqyra, bashkë me sensorë 0020143743
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati  0020092558
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati  0020092558
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati  0020092558
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD në çati të sheshtë 0020137774
Total:
Aksesorë të kërkuar                                                                                                   Aksesorët e mundshëm:

1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)                                                   1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2. Opsioni a) dhe b)                                                                                                              2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

a) Pllaka mbajtëse për të përballuar peshën e skeletit, nr. serie 0020137768 (4x)          3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

b) Vida për fiksimin e skeletit, nr. serie 0020146025 (4x)

Legjenda:

 • (1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Shënim:

 • Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
 • Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 12m
 • Gjatësia maksimale horizontale: 10m
 • Pjerrësia minimale horizontale: 4%
 • Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m

 

Depozitë 390 litra njëvalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati të pjerrëta

Sistemi auroSTEP plus 3.350 P VT, me rënie presioni 12 m, instalim të pasqyrave në çati të pjerrëta

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. serie    
VIH SN 350/3 iP Depozitë diellore bivalente 390 litra 0010010445
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore e sheshtë me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore e sheshtë me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore e sheshtë me serpentinë absorbuese 0010010204
Komplet aksesorësh hidraulik për të lidhur tri pasqyra, bashkë me sensorë 0020143743
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati  0020059899
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati  0020059899
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati  0020059899
Total:  
Aksesorë të kërkuar                                                                                                                            Aksesorët e mundshëm:

1. Skelet, varet nga lloji i çatisë (3x), montimi i një pasqyre krahë për krahë                                    1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat e ujit

2. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827                                                                                  dërgim/kthim

2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

Legjenda:

 • (1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Shënim:

 • Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
 • Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 12m
 • Gjatësia maksimale horizontale: 10m
 • Pjerrësia minimale horizontale: 4%
 • Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m
Downloads