auroSTEP pro

Sisteme diellore me termosifon

–  Sisteme të përcaktuara të paneleve diellore.

–  Forma më e thjeshtë e energjisë diellore për prodhimin e ujit të ngrohtë.

–  Qarkullim të ujit në sistem, pa përdorimin e pompave qarkulluese (qarkullim natyral për shkak të ngrohje/ftohjes së fluidit të paneleve diellore).

–  Funksionimi i sistemit nuk kërkon energji elektrike, përveç rastit kur si opsion përdor rezistencën elektrike.

–  Paneli diellor i sheshtë ka një sipërfaqe 2,25 m2.

–  Certifikatë “Solar  Keymark“

– Depozita është prej çeliku e lyer me shtresë mbrojtëse magnezi, me izolim PU 50  mm.

–  Valvul sigurie  (6  bar;  1/2″),  valvul sigurie për panelet diellore (3,5  bar;  1/2″), valvul ndërprerëse, që janë pjesë e furnizimit me ujë.

–  Tri lloje depozitash: 150/200/300 litra.

–  Aksesorë për instalim të lehtë të sistemeve mbi çati të pjerrëta dhe për çati të sheshta.

–  Rezistencë elektrike si aksesor  2  dhe  3  kW.

Overview
Pasqyrë

diellore

Sipërfaqja e pasqyrësbruto/neto

m2

Pesha epasqyrës

kg

Përthithja në% Shfrytëzimiη në % Emetimi εnë % Nr. serie
VFK 118 T 2,24/2,08 37 95 73,7 5 0010016434
Depozita eujit të

ngrohtë

Kapaciteti i depozitës,litra Pesha e depozitës   plotë/bosh,litra Gjatësix Diametër,

mm

Temp.maksimale

PTV, °C

Presionimaksimal i

PTV, bar

Nr. serie
VIH S 150/2 T 150 67/202 1000 x 600 90 6 0010016533
VIH S 200/2 T 190 79/261 1200 x 600 90 6 0010016435
VIH S 300/2 T 300 115/415 1800 x 600 90 6 0010016436
ekskluziv VTK 1140/2
Downloads