Staf i kualifikuar

Stafi teknik i kompanisë ka zhvilluar kurse për të qenë kurdoherë të gatshëm në nevojat e tregut.

Learn more
Certifikime

Kompania eshte certifikuar sipas standarteve ndërkombëtare për produktet e saj.

Learn more
Shërbimi jonë

AL-Nobel është i profilizuar në fushën e tregëtimit, montimit të materialeve të sistemeve ngrohje- ftohje...

Learn more

PROJEKTE TË REJA

Shërbimet

Kompania AL-NOBEL tregton të gjithë gamën e sistemeve të ngrohjes si: kaldaja me gaz dhe naftë të të gjitha fuqive; tubacionet e impianteve si: tuba bakri, çeliku, alumini dhe plastikë; rakorderi për të gjitha llojet e tubave; Tuba te ndryshem,Bolier me gaz,pompe ngrohje,panele diellore qendrore,kaldaje murale me gaz,kaldaje murale me nafte,Instalime sistemesh,Panel diellor i tipit kolektor, Tuba per instalime impiantesh ngrohje ftohje,Rakorderi celiku me vidhosje dhe saldim,Tuba dhe rakorderi zingato,Tuba dhe rakorderi plastike,Tuba dhe rakorderi shkarkimi,Tuba dhe rakorderi bakrinjë gamë të gjerë radiatorësh: alumini, çeliku, gize dhe radiatorë të ndryshëm dekorativë; sisteme ftohje-ngrohje me chiller dhe fancoil; kondicionerë të të gjitha fuqive; split, dollape, qendrore, tubacionet dhe aksesorët e instalimit të tyre; panele diellore për ujë sanitar. Bolierë për sisteme qëndrore nga 200-2000 litra, bolierë elektrik nga 10-120 litra, oxhak për sisteme ngrohje dhe shumë materiale të tjera.

Projekte Në Zhvillim

  • aroTHERM VWL
  • Sistemet e paneleve diellore auroTHERM
  • Sistemet diellore auroTHERM VFK 145 H
  • Sisteme të paneleve diellore auroTHERM VFK 145 V

Don’t give up the time! Purchase our theme now!

Everything you need to build an excellent website.

The Eco-Energy Difference

How do our customers define the Eco-Energy difference? We have become a preferred partner to leading biofuel refiners, major oil companies, blenders, retailers, and other commodity companies.

Customer Service:

dolor sit amet, consectetur adipisicingnim ad minim

Distribution Footprint:

dolor sit amet, consectetur adipisicingnim ad minim

Size and Scale:

dolor sit amet, consectetur adipisicingnim ad minim

Market Intelligence:

dolor sit amet, consectetur adipisicingnim ad minim

Partnerët Tanë

3D Ocean(nobel)
Active Den (viega)
Audio Jungle (vaillant)
Code Canyon(rehau)